Women

Rozdíly mezi mužem,ženou ve smyslovém vnímání


Szczowe Buschki

Vttší množství čichovchch bunkk u ženského pokolení, dáno geneticky to je, nic na tom nezměníme. Muži mají zkrátkaú úkol oplodnit strain nejvíce žen,pededat jim sv.j genofond k založení zárodku nového potomstva,pititom práv č čich není pro n p p pi vbbruru vhodné partnerky pííliš rozhodující. Proto je většina muž prom promiskuitních Proto je také pro n pod podstatn p pededevším vjem zrakov、, hmatov..
žena leží v listí

Možná je pro vás novinkou,že mezi ženami je také více specialistek na degustaci pokrm、,nápoj、, na tvorbu parfém.,vnní. V partnerském životに to funguje tak, že ženy si své prot protjšky vyhledávají mnohem pečlivjiji,je z邦 ddvodu, že pro n p p pedstavuje thhotenství mnohem vttší nebezpečí, práv pro pro ženu je rozhodující správný vbbrr genofondu, aby porodily zdravé potomky. Příroda to zařídila mistrně–šena zkrátka do svéblízkosti vpustí jen takového partnera,kterějí”voní”. Snese tedy jeho pot (pochopiteln s s hygienickmimi návyky),v tomto smruru bohužel značn z zkresluje hormonální antikoncepce,stává se že po jejím vysazení muž p jestane btt pro ženu atraktivní,jeho pach mžže btt dokonce dvvodem k rozvodu.
pohled na západ slunce

Leppsey Slach

Pročeny slyčívyčízvukovétóny. Je to proto,aby i ve spánku registrovalyplášvěchdětí. Často se v dーsledku nepochopení stává,že se partnerka na svého muže oboーí,když nezareagoval na dětsk pl pláč,ale neprávem,nebo mu muži skutečnー neslyší určité zvuky. Zároveň je ženský mozek schopen vnímat více zvukových podnětů současně,např. poslouchat partnera a současný sledovat televizi a vnímat rozhlasovýpočad. nezvládne to mužsk moz mozek-jestliže se upenen se dívá na hokej v televizi tak už nemžže zachytit, mu sd sdluje jeho drahá polovička. Ovšem pozor,ženy zas mají horší prostorovou zvukovou orientaci,muži totiž lépe identifikují,odkud se zvuk ozývá.

 

.